Electro acupunctuur

Dit is een nauwkeurige en pijnloze testmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van acupunctuur- punten op de handen en de voeten. Deze acupunctuurpunten zijn gelegen op meridiaan banen en zijn direct verbonden met organen. Op deze manier kan getest worden welke orgaansystemen verstoord zijn en wat daarvan de oorzaak kan zijn. Denk hierbij aan allergieën, intoleranties, toxische stoffen, virussen, bacteriën, parasieten, schimmels etc. De meting via de electro-acupunctuur dient ter ondersteuning onze  hypothese en diagnose.

De gevonden belastingen kunnen vervolgens behandeld worden met bio-resonantie therapie. De basis van deze therapie berust op ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Bio-resonantie maakt onder andere gebruik van electro-magnetische trillingen van de persoon zelf,  ontstaan door chemische processen in de cellen. Bij de behandeling worden uit de fijne eigen signalen precies die passende therapie trillingen gevormd, die erop  gericht zijn het zelfhelend vermogen van het lichaam te stimuleren.  Een behandeling duurt gemiddeld 45 minuten en is eveneens pijnloos.

Een losse bio-resonantie therapie komt niet voor vergoeding in aanmerking.